1. تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار

فرزاد گودرزی؛ فروغ شواخی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 89-98

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2014.102054

چکیده
  گوجه‌فرنگی یکی از محصولات زراعی مهم ایران است.  سالانه نزدیک به 30 درصد گوجه تولیدی کشور در فاصلۀ برداشت تا مصرف از بین می‌رود.  ظرفیت بالای تولید اتیلن در گوجه‌فرنگی دلیل اصلی رسیدن پس از برداشت سریع این محصول و خسارات ناشی از آن است.  در این مطالعه، از غلظت‌های مختلف گاز 1- متیل سیکلوپروپن برای افزایش دورۀ انبارداری گوجه‌فرنگی ...  بیشتر

2. اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 29-36

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102151

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر روش‌های مختلف عمل­آوری و انباری بر برخی صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی )قرمز آذرشهر، قرمز نیشابور، سفید کاشان، و سفید قم(، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در پاییز و زمستان سال 1385 اجرا شد.  روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری شامل استفاده از نور خورشید با پوشش کاه به مدت ...  بیشتر

3. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری

احمد موسی پور گرجی؛ فروغ شواخی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 63-78

چکیده
  به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام جدید سیب­زمینی و معرفی ارقام برتر و مناسب برای صنایع فراوری، آزمایشی در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال در کرجاجرا شد.  هفده رقم سیب­زمینی شامل: جلی، اسلانی، بورن، بانبا، کلمبوس، سانته، اگریا، اکیرا، آیدا، آرکولا، آلمرا، دیسی، سایکلون، لیدی­کلایر، لیدی­روزتا، ...  بیشتر

4. استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش

فروغ شواخی؛ محمد شاهدی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1385، ، صفحه 165-180

چکیده
  استفاده از مواد شیمیایی مجاز (GRAS)، ایمن، و غیر قابل اشتعال مانند اسیداستیک به عنوان مادة شیمیایی جایگزین برای جلوگیری از ضایعات قارچی میوه­ها در سال­های اخیر بررسی شده است. به منظورجایگزین کردن اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش، آزمایشی با طرح آماری کرت خرد شده در زمان ودرسه تکرار در منطقة کرج اجرا شد.  ابتدا محفظه­ای از ...  بیشتر