آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 467
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 258
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 96

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 539
تعداد مشاهده مقاله 361944
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 179653
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز