اهداف و چشم انداز نشریه

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

 

به کارگیری دانش و تکنولوژی های مدرن، با تکیه بر نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب از مهمترین راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب محدود و سازگاری با مشکل کم آبی است.

نشریه­ های علمی و پژوهشی بستر بسیار مناسبی برای اشاعه یافته ­های تحقیقاتی بوده و از این ظرفیت در سطح دنیا و ایران به­ درستی استفاده می­شود. در خصوص مهندسی آب و خاک نیز همانند سایر حوزه های علمی، بی­شک استفاده از دستاوردهای نوین علمی در سیاستگذاری­ها، تصمیم­گیری­ ها و به ­ویژه طراحی، ساخت و بهره­ برداری از پروژه­ های آب و خاک نقش بی ­بدیلی در موفقیت و اثربخشی این گونه پروژه ­ها خواهند داشت. از آنجاییکه بیشترین سرمایه گذاری های مربوط به فعالیت های مهندسی آب و خاک، در بخش سازه ای آن است و ارتقای کیفی این بخش می تواند اثربخشی زیادی در بهبود بهره وری صرف آب داشته باشد. لذا اهمیت و نقش انجام پژوهش و ارائه دستاورد های علمی در خصوص سازه های و تاسیسات زیربنایی آب و خاک به ویژه شبکه های آبیاری و زهکشی بیش از پیش نمایان است. نشریه علمی  تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی  در این راستا و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران کشور طی تاییدیه شماره 3/18/81671 مورخ 94/4/31 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی و پژوهشی به جمع نشریات علمی کشور پیوسته است. همچنین این مجله در فرآیند ارزیابی نشریات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز رتبه "ب" گردیده است. حوزه جذب مقاله این نشریه به شرح زیر تعیین شده است.

 1. طراحی، ساخت، بهره برداری و ارزیابی سازه های تامین، انحراف، انتقال، تنظیم، توزیع و اندازه گیری آب (مخازن ذخیره آب،آبگیرها، سرریز ها، سدهای انحرافی، کانال های روباز، مجاری بسته، دریچه ها، تبدیل ها،کنترل کننده های سطح آب ...)؛
 2. ایستگاه های پمپاژ و سایر تاسیسات وابسته ؛
 3. طراحی، اجرا ، بهره برداری و نگهداری از سامانه های مختلف  آبیاری ؛
 4. استفاده پایدار از منابع آب های نامتعارف در بخش کشاورزی
 5. بهره وری و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
 6. مهندسی زهکشی و علوم وابسته
 7. کاربرد فناوری های نوین در طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه­ها  و سامانه های آبیاری و زهکشی؛
 8. اثرات تغییر اقلیم در مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 9. اصلاح و بهینه سازی اقدامات بهسازی و علاج بخشی سازه ها و سامانه های آبیاری و زهکشی؛
 10. مسائل اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی در مدیریت و بهره برداری از سامانه های آبیاری و زهکشی
 11. ارزیابی عملکرد و اثربخشی اقدامات زیربنایی انجام شده در حوزه آب و خاک کشور؛
 12. مواد و مصالح ساختمانی مورد استفاده در شبکه های آبیاری و زهکشی
 13. مسائل زیست محیطی و ژئوتکنیکی در شبکه های آبیاری و زهکشی