1. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری

احمد موسی پور گرجی؛ فروغ شواخی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 63-78

چکیده
  به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام جدید سیب­زمینی و معرفی ارقام برتر و مناسب برای صنایع فراوری، آزمایشی در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال در کرجاجرا شد.  هفده رقم سیب­زمینی شامل: جلی، اسلانی، بورن، بانبا، کلمبوس، سانته، اگریا، اکیرا، آیدا، آرکولا، آلمرا، دیسی، سایکلون، لیدی­کلایر، لیدی­روزتا، ...  بیشتر