1. بهینه‌سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم‌آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس

محمد کاظم شعبانی؛ تورج هنر؛ علیرضا سپاسخواه

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1387، ، صفحه 35-52

چکیده
  با توجه به ارزش آب در کشاورزی و محدودیت این منبع مهم و حیاتی و وجود خشکسالی‌های متناوب در کشور، صرفه­جویی در مصرف و استفادة بهینه از آب موجود امری ضروری است.  هدف از این تحقیق بهینه­سازی مصرف آب و الگوی کشت به کمک تکنیک کم­آبیاری است.  در این تحقیق، اثر درصدهای مختلف کاهش آب مصرفی در دوره‌های مختلف رشد به­عنوان سناریوهای ...  بیشتر

2. بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست)

نازنین شاه‌کرمی؛ سعید مرید؛ محمدعلی رحیمی‌جمنانی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1385، ، صفحه 1-18

چکیده
  تعیین سطح زیر کشت بر اساس منابع آب موجود در شرایط مختلف و به ویژه در شرایط خشکسالی، اهمیت زیادی دارد.  در این تحقیق با استفاده از روش­های مناسب برای پیش‌بینی جریان ورودی به سد در سال آتی و با استفاده از مدل­های بهینه‌سازی، سطح زیر کشت محصولات زراعی زیر شبکة آبیاری صوفی‌چای که سد علویان منبع اصلی تأمین آب آن است، تعیین شد.  ...  بیشتر

3. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر

مجید خیاط خلقی؛ مسعود شفیعی فر؛ محمد حسین نوری قیداری

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 15-26

چکیده
  جنوب تهران به دلیل موقعیت خاص خود دریافت کنندة حجم قابل توجهی از آب­های آلودة سطحی شهر تهران است.  به دلایل زیست محیطی، بخش چشمگیری از این آب در آینده از سیستم منابع آب این منطقه حذف خواهد شد.  هدف از این مطالعه بررسی راهکارهای قابل اجرا جهت مدیریت مناسب اراضی کشاورزی جنوب تهران است.  با در دست داشتن مقادیر آب­های سطحی، آب­های ...  بیشتر