1. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها

مجید خیاط خلقی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ مسعود شفیعی فر

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 1-14

چکیده
  دشت تهران از دامنه‌های جنوبی البرز تا دشت‌های ورامین و شهریار گسترش یافته است.  آب آبیاری در اراضی کشاورزی بخش جنوبی این دشت از منابع زیرزمینی و همچنین آب­های آلوده سطحی تأمین می‌شود.  به منظور حفاظت محیط زیست و ممانعت از آثار سوء آبیاری با آب آلوده، پیش‌بینی شده است که آب­های سطحی ورودی به این ناحیه به اراضی جنوب غربی تهران ...  بیشتر

2. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر

مجید خیاط خلقی؛ مسعود شفیعی فر؛ محمد حسین نوری قیداری

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 15-26

چکیده
  جنوب تهران به دلیل موقعیت خاص خود دریافت کنندة حجم قابل توجهی از آب­های آلودة سطحی شهر تهران است.  به دلایل زیست محیطی، بخش چشمگیری از این آب در آینده از سیستم منابع آب این منطقه حذف خواهد شد.  هدف از این مطالعه بررسی راهکارهای قابل اجرا جهت مدیریت مناسب اراضی کشاورزی جنوب تهران است.  با در دست داشتن مقادیر آب­های سطحی، آب­های ...  بیشتر