1. تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف

محسن حیدری سلطان آبادی؛ سعید ملک؛ حمیدرضا قزوینی؛ محمد شاکر؛ مهدی هدایتی‌زاده

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 67-84

چکیده
  یکی از روش­­­­­­­های نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی نظیر برنج، کاهش ضایعات آنهاست. عوامل زیادی در ایجاد ضایعات کمی و کیفی برنج نقش دارند که از آن جمله می­توان روش تبدیل شلتوک به برنج سفید و میزان رطوبت زمان تبدیل را نام برد.  هدف از این تحقیق، مقایسة عملکرد سفیدکن­های سایشی و تیغه­ای (مالشی) از نظر درصد ...  بیشتر

2. بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس

محمد شاکر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1387، ، صفحه 45-56

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس بررسی شده است.  در این آزمایش، از طرح آماری کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی در پنج تکرار استفاده شد.  رقم شلتوک در دو سطح آمل- 3 و کامفیروزی به­ عنوان کرت اصلی و سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی در پنج سطح (550، 600، 650، ...  بیشتر

3. مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس

محمد شاکر؛ هدایت‌اله رحیمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 85-100

چکیده
  در این تحقیق،عملکرددستگاه­های جداساز شلتوک (پادیه) نوع صندوقی و سینی شکل از نظر فنی و اقتصادی، نسبت به سه رقم شلتوک رایج در استان فارس(کامفیروزی،آمل-3 و نعمت) ارزیابی شده است.  به منظور اجرای این تحقیق، از طرح آماری کرت­های خردشده در پنج تکرار استفاده شد.  سه رقم شلتوک به عنوان کرت­های اصلی و دو نوع دستگاه جداساز به عنوان کرت­های ...  بیشتر