مقاله پژوهشی
2. بهینه‌سازی برنامه تخصیص آب در شبکه‌ آبیاری بیله‌وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مریم عمرانی؛ محمد مهدی حیدری

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109612

چکیده
  با افزایش جمعیت و محدودیت منابع آبی، بهره‌برداری صحیح و مناسب از شبکه‌های آبیاری ضروری است. یکی از دلایل کاهش عملکرد شبکه‌های آبیاری، توزیع نامناسب آب در سطح اراضی و انشعابات است. با گسترش رایانه و روش‌های عددی امکان توسعه مدل‌های شبیه‌سازی جریان و بهینه‌سازی توزیع آب در شبکه‌های آبیاری فراهم شده است. در این پژوهش، از الگوریتم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تاثیر گرادیان جریان خروجی بر پدیدۀ جوشش در شیب‌های ساحلی تحت نوسان‌های تراز آب با حضور دیوار آب بند

قربان مهتابی؛ یاسر مهری

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109639

چکیده
  یکی از دلایل اصلی تخریب شیب‌های ساحلی و کنارۀ رودخانه‌ها، وقوع پدیدۀ جوشش در سطوح شیب‌دار، پس از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و در زمان نزول سطح آب کانال است. در این پژوهش، تاثیر تغییرات سطح آب زیرزمینی و آب کانال بر وقوع جوشش در شیب‌های ساحلی و نیز اثر دیوار آب‌بند بر این پدیده در شرایط مذکور مطالعه بررسی شده است. آزمایش‌ها در تانک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای

مریم پاشازاده؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ سید حسین رضویان

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 70-80

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109615

چکیده
  سرریزهای لبه تیز و دریچه های کشویی از نظر سهولت ساخـت، قابلــیت کــنترل سطح آب و انـــدازه گیری شدت جریان همواره مورد توجه بوده و مطالعات گسترده ای روی آنها صورت گرفته است. از آنجا که ماهیت جریان روی سرریز لبه تیز بسیار پیچیده است، رابطه های استخراج شده همواره با در نظر گرفتن یک سری فرضیات ساده کننده بوده و براساس آزمایش های تجربی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ علی رضازاده جودی

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 47-62

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109616

چکیده
  استهلاک انرژی در سازههای هیدرولیکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک است. عملکرد سازههای هیدرولیکی از نظر استهلاک انرژی می‌تواند پایداری سازه و بستر رودخانه را تأمین کند. در این پژوهش به ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مشبک به عنوان مستهلک کننده‌ی انرژی جریان فوق بحرانی پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی عبارتند از: عدد فرود؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای

مهدی اسمعیلی ورکی؛ حنانه شفاعت طلب دهقانی؛ افشین اشرف‌زاده

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 50-60

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109614

چکیده
  سرریزهای کنگره‌ای اغلب گزینه‌ای مطلوب برای تنظیم تراز آب بالادست و افزایش دبی جریان می‌باشند. اگرچه طراحی بهینه آن‌ها به‌علت ویژگی‌های پیچیده جریان و شمار زیادی از متغیرهای هندسی و هیدرولیکی طراحی دشوار است. از جمله پارامترهای اثرگذار بر ضریب دبی جریان در سرریزها، وضعیت رسوب‌گذاری در بالادست و استغراق در پایین‌دست آن‌ها می‌باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی پارامترهای موثر بر نشست خاک های گچ دار

مهدی خلف شوشتری؛ نوید خیاط؛ احد نظرپور

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 81-94

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109602

چکیده
  تحکیم پذیری و پایداری خاک متاثر از وجود املاح در خاک و به ویژه در رابطه با رطوبت می‌باشد و این موضوع یکی از مشکلات در احداث کانال‌های آبیاری و زهکشی است. در این تحقیق تاثیر گچ طبیعی بر خصوصیات خاک محل اجرای کانال آبیاری و زهکشی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به جواب‌های منطبق با شرایط بهره برداری، نمونه‌ها از خاک منطقه و محل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده)

سعید اکبری فرد؛ محمدرضا مددی؛ مریم علیان نژاد

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109605

چکیده
  روندیابی سیلاب یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که در علم هیدرولیک کانال‌های باز و مهندسی رودخانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در میان روش‌های مختلف روندیابی سیلاب، روش ماسکینگام به عنوان پر کاربردترین روش هیدرولوژیکی اهمیت زیادی در مطالعات سیلاب رودخانه‌ها داشته و از دقت بالایی برخوردار است. تخمین صحیح پارامترهای موجود در مدل غیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران

فریبرز عباسی؛ فرحناز سهراب؛ نادر عباسی

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 113-120

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109617

چکیده
  نتایج حاصل از بررسی های مزرعه ای در سامانه‌ها و شبکه‌های مختلف آبیاری (سنتی و پایین دست سدها) در سطح کشور طی سال های 94-1370جمع آوری و تحلیل شد. طبق نتایج، راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از 22/5 تا 85/5درصد متغیر و میانگین آن 0/56 درصد است. متوسط این راندمان در سامانه‎های کرتی، نواری و جویچه ای به ترتیب 55/3، 52/9 و 52/5 درصد است. همچنین از بین روش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 129-144

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109613

چکیده
  جریان غلیظ زمانی اتفاق می‌افتد که اختلاف چگالی بین دو سیال وجود داشته باشد. این نوع جریان‌ یکی از مکانیزم‌های مهم در انتقال و رسوبگذاری مواد غیرچسبنده در مخازن با دره‌های باریک و عمیق هستند. در تحقیق حاضر 63 آزمایش جریان غلیظ رسوبی اجرا شد تا تاثیر دو شکل و سه ارتفاع زبری مصنوعی روی رفتار این جریان نسبت به بستر صاف بررسی شود. پروفیل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت ا.. یونسی

دوره 17، شماره 67 ، زمستان 1395، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2017.109611

چکیده
  یکی از مشکلاتی که در اکثر آبگیرها به وجود می‌آید، تجمع و ورود رسوبات به دهانه آبگیر و کاهش راندمان آبگیری است. کنترل رسوب در آبگیرها از مسائل پیچیده مهندسی رودخانه است. برای کاهش رسوب ورودی به دهانه آبگیر می-توان از مجموعه روش‌های کنترل کننده ورود رسوب به آبگیر استفاده نمود. در این تحقیق تأثیر زاویه و فاصله آبشکن از دهانه آبگیر همراه ...  بیشتر