مقاله پژوهشی
1. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها

مجید خیاط خلقی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ مسعود شفیعی فر

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 1-14

چکیده
  دشت تهران از دامنه‌های جنوبی البرز تا دشت‌های ورامین و شهریار گسترش یافته است.  آب آبیاری در اراضی کشاورزی بخش جنوبی این دشت از منابع زیرزمینی و همچنین آب­های آلوده سطحی تأمین می‌شود.  به منظور حفاظت محیط زیست و ممانعت از آثار سوء آبیاری با آب آلوده، پیش‌بینی شده است که آب­های سطحی ورودی به این ناحیه به اراضی جنوب غربی تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر

مجید خیاط خلقی؛ مسعود شفیعی فر؛ محمد حسین نوری قیداری

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 15-26

چکیده
  جنوب تهران به دلیل موقعیت خاص خود دریافت کنندة حجم قابل توجهی از آب­های آلودة سطحی شهر تهران است.  به دلایل زیست محیطی، بخش چشمگیری از این آب در آینده از سیستم منابع آب این منطقه حذف خواهد شد.  هدف از این مطالعه بررسی راهکارهای قابل اجرا جهت مدیریت مناسب اراضی کشاورزی جنوب تهران است.  با در دست داشتن مقادیر آب­های سطحی، آب­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1

محمد مهران زاده؛ مرتضی شهیدزاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 27-42

چکیده
  به منظور بررسی روش­های مختلف سمپاشی جهت کاهش و بهینه­سازی مصرف سم در محصول چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد.  تیمارهای آزمایشی شامل سمپاشی با سمپاش پشت تراکتوری بوم­دار، سمپاشی با سمپاش پشتی موتوری،  سمپاشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1

فرزاد گودرزی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 43-54

چکیده
  برای انبارداری دراز مدت سیب­زمینی، هوادهی تودة محصول طی مدت نگهداری ضروری به نظر می­رسد.  آگاهی از میزان مقاومت تودة محصولات کشاورزی در برابر هوای در حال عبور، یکی از فاکتورهای اساسی در طراحی سیستم­های مورد استفاده در فرایندهای هوادهی یا خشک کردن این محصولات است.  در این مطالعه، استفاده از یک دستگاه متشکل از بخش­های کمپرسور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی

سید علی ایوب زاده؛ سعید گوهری اسدی؛ جمال محمدولی سامانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 55-70

چکیده
        سرریزهای جانبی، سازه‌های منحرف کنندة جریان هستند که درشبکه های آبیاری و زهکشی، کنترل سیلاب، مهندسی بهداشت، و سیستم‌های فاضلاب شهری کاربرد فراوانی دارند.روابطی که برای ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی پیشنهاد شده است برای جریان آب صاف عاری از رسوب  معتبر است اما غالباً در طبیعت جریان موجود در آبراهه­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان1

حمیدرضا سالمی؛ لاله مشرف

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 71-84

چکیده
  در مدیریت آبیاری، کم‌آبیاری روشی است که بر اساس آن ضمن وارد نیامدن خسارات شدید به گیاه در اثر تنش خشکی، در مقدار آب آبیاری صرفه‌جویی می‌شود.  غلات از جمله محصولات زراعی هستند که امکان به کارگیری مدیریت کم‌آبیاری برای آنها وجود دارد.  به منظور مشخص کردن اثر کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی ذرت دانه‌ای (ارقام 647 و 704)، تحقیقی سه ساله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان)

سیدحمیدرضا صادقی؛ نصرت‌الله صفائیان؛ سبحان‌الله قنبری

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 85-98

چکیده
  میزان فرسایش و تولید رسوب در سطح حوزه­های آبخیز به اثر شرایط پیچیدة حاکم بر حوزه،کنترل گردیده و لذا مطالعة آنها برای درک مسایل موجود و مدیریت آن ضروری است.   در این تحقیق، ابتدا 7، 3، و 3 زیر حوزة آبخیز به ترتیب جنگلی، مرتعی، و کشاورزی در حوزة آبخیز معرف کسیلیان واقع در دامنة شمالی البرز و با شرایط تقریباً مشابه فیزیکی، اقلیمی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج1

بهروز عرب زاده؛ علیرضا توکلی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 99-110

چکیده
  به منظور بهبود بهره‌وری آب وارزیابی اقتصادی کم‌آبیاری در شالیزارها به روش خشکه کاری، آزمایشی بر پایة طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار برای برنج رقم طارم در مدت دو سال زراعی (80-1379 و 79-1378)در مزرعة تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، مازندران(آمل) به اجرا درآمد.  تیمارهای هفتگانه آبیاری شامل مدیریت‌های مختلف غرقاب متناوب در مراحل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1

جلال محمدزاده؛ رضا فامیل مؤمن؛ ندا مفتون آزاد

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 111-124

چکیده
  هدف از پوست­گیری دانة کلزا کاهش مقدار فیبر، بهبود ارزش غذایی کنجاله، و بالا بردن راندمان استخراج و کیفیت روغن است.   اتصال بین پوسته و مغز دانه بسیار قوی است، لذا  قبل از پوست­گیری دانه­ها باید مشروط شوند.  بدین منظور دانة کلزا، تحت تأثیر دو تیمار مرطوب کردن شامل خیساندن در آب مقطر با دمای 22 درجة سانتی­گراد به مدت 70 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1

مهدی قیصری؛ سیدمجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمداسماعیل اسدی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 125-142

چکیده
  برای تدوین برنامة آبیاری مناسب و اِعمال مدیریت کارآ و آگاهانه، تعیین ضریب گیاهی بر مبنای مراحل مختلف رشد و نیز تخمین تبخیر- تعرق گیاه ضروری است.  ضریب گیاهی در چهار مرحلة رشد (مراحل اولیه، توسعه، میانی، و نهایی) برخی گیاهان را سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ارائه داده است.  اما مقادیر ضرایب گیاهی ارائه شده در مراحل رشد ثابت یا دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1

جمال احمد آلی؛ محمدجواد خانجانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 143-158

چکیده
  کنترل رسوب ورودی به آبگیر از رودخانه‌های آبرفتی از مشکل‌ترین کارهایی است که مهندسان هیدرولیک با آن مواجه هستند.  یکی از راه‌های کنترل رسوب در دهانة آبگیرها، به‌کاربردن صفحات مستغرق است.  با کارگذاری صفحات مستغرق تحت آرایش و ابعاد مشخص جلو دهانة آبگیر، مقطع عرضی بستر جلو آبگیر تغییر می­کند و عمق جریان افزایش می‌یابد.  در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی)

حسین چاجی؛ هادی افشارچمن‌آباد؛ حسین جمیلی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1385، صفحه 159-174

چکیده
  بعضی از روش‏های رایج خاک‏ورزی بدون افزایش عملکرد باعث هدر دادن منابع ملی می‏شوند.  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر خاک­ورزی بر عملکرد پنبه در ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر با خاک سیلتی- لوم و با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات با سه تکرار انجام شد.  فاکتور اصلی شامل دو سطح: زیرشکنی به عمق 55-50 سانتی­متر و بدون زیرشکنی و فاکتور ...  بیشتر