مقاله پژوهشی
1. بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی

بهمن یارقلی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102259

چکیده
  آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین مشکل جهانی در حال گسترش است.  فلزات سنگین عمدتاً در لایة سطحی خاک رسوب می­کنند و در دراز مدت با افزایش غلظت آنها در خاک جذب گیاهان می­شوند و در اندام­های مختلف آنها تجمع پیدا می‌کنند.  کادمیوم خاک از معادل 001/0 تا 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن خشک متغیر است ولی حد نرمال آن باید کمتر از 1 میلی‌گرم بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بیلان آب خاک و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه‌سازی AquaCrop (مطاله موردی در شبکه آبیاری آبشار اصفهان)

مهدی اکبری

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102273

چکیده
  محدودیت منابع آب، نبود برنامه­ریزی آبیاری، و استفاده نامطلوب و غیر اقتصادی از آب عامل اصلی محدود کننده توسعۀ کشاورزی و افزایش تولیدات غذایی در ایران است.  در استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ آب موضوعاتی متفاوت وجود دارد که در میان آنها‌ می‌توان‌ به‌ بهبود بهره­وری آب با استفاده از برنامه­ریزی آبیاری و بهبود مدیریت‌ آب‌ در مزرعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز)

منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ فریدون کاوه

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102275

چکیده
  در مناطق خشک ونیمه خشک که محدودیت منابع آبی وجود دارد، کشاورزان باید شیوه­ای از مدیریت را برگزینند که با آب کمتر محصول بیشتری تولید کنند.  هدف از این مطالعه، کاهش تلفات آب آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب (WP) سه هیبرید ذرت بود.  این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی­آباد طی دو سال زراعی 7-1386 اجرا و در آنتأثیرات متقابل سه رقم تجارتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری)

عبدالله همتیان سورکی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ مهدی قیافه داوودی؛ سید علی مرتضوی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 51-60

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102276

چکیده
  نان بربری یکی از نان­های مسطح رایج در ایران است که زمان ماندگاری نسبتاً پایینی دارد.  در این پژوهش تأثیر نانوکامپوزیت­های پلی­اتیلن سبک- خاک رس با غلظت­های مختلف نانوذرات رس جهت بسته­بندی و نگهداری نان در شرایط متفاوت از نظر دما و رطوبت نسبی محیط نگهداری بررسی شد.  نانوکامپوزیت­های حاوی دو غلظت 2 و 6 درصد نانوذرات خاک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک)

سید حبیب الله‌ هاشمی فرد دهکردی؛ مرتضی الماسی؛ محمد مهران‌زاده

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102277

چکیده
  بهمنظور طراحی تجهیزات نگهداری وانبارداری میوة انار، گرمای ویژه  و هدایت گرمایی قسمت­های مختلف (پوست،پی،دانه و هسته) انار (رقم آلک) در گسترة رطوبتی 2/34 درصدتا 1/80 درصد (بر پایة تر) وچهار دمای (13،8،3، و 18) درجه سلسیوس بررسی شد.  روش مخلوط برای اندازه­گیری گرمای ویژه، روش پراب برای تعیین هدایت حرارتی پوست و پی انار، و روش سیم داغ برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L.

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 73-86

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102278

چکیده
  علف چای Hypericum perforatum L. یکی از گیاهان دارویی است که مهم‌ترین ویژگی گونه‌های ایرانی آن، بالا بودن درصد هیپریسین در برگ و گل‌های آن است.  منحنی‌های هم دما، رابطه تعادلی بین فعالیت آبی و مقدار رطوبت محصول در دمای ثابت را نشان می‌دهند و آگاهی از آن‌ها در فرآیند انبارمانی و خشک کردن محصول ضروری است.  در این تحقیق، رطوبت تعادلی هم دمای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی

میثم ستاری نجف آبادی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 87-102

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102279

چکیده
  ایران یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده گردو در دنیاست و بررسی­ها نشان می­دهد یکی از مراکز پراکنش گردو به سایر نقاط دنیا بوده است.  در ایران، برداشت و شکستن گردو هنوز به صورت دستی است که این امر باعث افزایش قیمت و اتلاف زمان می­شود.  بنابراین به منظور طراحی و توسعة دستگاه­هایی جهت برداشت و توسعه ماشین گردو شکن، آشنایی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت

امین‌اله معصومی؛ حسین رضایی؛ مرتضی صادقی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 103-114

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102280

چکیده
  در تحقیق حاضر، عملکرد دستگاه پف‌ساز طراحی و ساخته شده، در مقایسه با سایر روش‌های مرسوم در برداشت یونجه به روش خشک شدنی، ارزیابی شد.  پارامترهای مورد ارزیابی شامل تأثیر روش­های مختلف بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و کیفیت یونجه برداشت شده بود.  یونجه با یک دستگاه دروگر- ساقه­کوب1 خودرو درو شد.  آزمایش‌ها در قالب طرح آزمایشی ...  بیشتر